UoC en UDC starten Premasterprogramma Recht

UoC en UDC starten Premasterprogramma Recht

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) in samenwerking met The University of the Dutch Caribbean (UDC) heeft een eenjarig premasterprogramma voor afgestudeerden HBO-Recht, HBO-SJD en HBO-MER opgesteld, dat na succesvolle afronding toegang biedt tot het wo-masterprogramma Recht. Na afloop van het wo-masterprogramma mogen de afgestudeerden zich Master of Law (LL.M.) noemen. De studenten die eerst HBO-Recht hebben gestudeerd kunnen daarna ook de zogenaamde togaberoepen (advocaat, rechter en officier van justitie) uitoefenen. Het programma staat ook open voor afgestudeerden van HBO-Recht, HBO-SJD en HBO-MER afgestudeerden van andere hbo-instellingen.

Nadere schriftelijke informatie over o.a. de programma’s en over collegegelden en tarieven kunt u opvragen via jf_secr@uoc.cw.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met mevr. mr. Pascale Dingemanse op (+ 5999) 744-2138 of p.dingemanse@uoc.cw.