current_students_2013_copy
 
blackboard
progress
progress
 
|
 
 
 

Herinschrijving 2018 / 2019

Herinschrijving voor het collegejaar 2018/2019 is mogelijk vanaf 16 juli 2018.

Studenten dienen zich voor elk collegejaar opnieuw in te schrijven door het invullen van een herinschrijfformulier. Voor studenten die studiefinanciering ontvangen van de Stichting Studiefinanciering Curaçao, Directie Onderwijs Aruba of DUO geldt dat zij zich uiterlijk vòòr 10 augustus 2018 dienen in te schrijven, indien zij hun beurs op tijd wensen te ontvangen. Indien de student zich niet vòòr 10 augustus 2018 heeft heringeschreven, dan kan dit gevolgen hebben voor zijn of haar recht op studiefinanciering. Terugvorderingen van oneigenlijk verkregen studiefinanciering zijn voor rekening en verantwoording van de student. Uiterlijke datum voor de herinschrijving voor alle overige studenten is 31 augustus 2018. Bij late herinschrijving, (na 31 augustus 2018), worden administratieve kosten bij de student in rekening gebracht. De administratieve kosten bedragen voor elke te late maand of gedeelte van de maand na 31 augustus ANG 100,-.

Het totaal te betalen bedrag aan collegegeld, inschrijfgeld en technology fee bedraagt voor het collegejaar 2018-2019 Ang 5045,- voor de reguliere Bachelor opleidingen en Ang 7045,- voor de reguliere Master opleidingen.
Het collegegeld kan in een keer afgelost worden of kan in termijnen betaald worden. Voor meer informatie over betalingsregelingen kan contact worden genomen met de afdeling Finance via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Voor de betaling van het resterende bedrag in termijnen dient een financieel afhandelingsformulier te worden ingevuld, getekend en afgeleverd bij de afdeling Finance.
Met het financieel afhandelingsformulier wordt een opdracht gegeven aan een bank om een maandelijks bedrag aan de UoC over te maken. Het financieel afhandelingsformulier dient alleen ingevuld te worden als men in termijnen wilt betalen. Indien het collegegeld in 1 keer afgelost wordt dan kan het hele bedrag op een van de UoC bankrekeningen gestort worden onder vermelding van volledige naam, faculteit en studentennummer.
De aanbetaling kan ook middels een storting op een bankrekening ten name van de UoC. Betaling op de UoC is alleen mogelijk met een Maestro bankpas. Cash geld, garantiebrieven en cheques worden niet aangenomen.

De UoC bankrekeningen:

Banco di Caribe  14978301
Girobank 1500129 
RBC Royal Bank  8000000013398268 
Maduro & Curiel’s Bank  88134108 
CIPAS MCB 24929602
Maduro & Curiel's Bank Bonaire    11637070

        
Voor meer informatie over betalingen kunt u contact nemen met de afdeling Finance van de UoC via: 744-2211 of 744-2208.

Hierna wordt stapsgewijs aangegeven hoe u te werk moet gaan voor het invullen, printen en opsturen van een volledig ingevulde UoC herinschrijfformulier en financieel afhandelingsformulier 2018-2019, deze laatste verder aangeduid als FAF-formulier.

Herinschrijfformulier
• Vul het UoC-herinschrijfformulier volledig in
• Verstuur het herinschrijfformulier naar Student Affairs door gebruik te maken van de knop “Submit”.
• Vanuit onze email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. krijgt u een automatisch verzonden ontvangstbevestiging.

Let op! Pas wanneer het financiële gedeelte geregeld is bij de afdeling Finance en Student Affairs akkoord heeft gekregen van de afdeling Finance zal de herinschrijving daadwerkelijk plaatsvinden in ons systeem.

Betalen in termijnen:
• Vul het financieel afhandelingsformulier volledig in
• Print het financieel afhandelingsformulier uit en overleg dit bij de afdeling Finance tijdens de herinschrijvinsperiode samen met het bewijs van aanbetaling.

Betalen in 1 keer:
• Maak een storting op een van de UoC bankrekeningen onder vermelding van volledige naam, faculteit en studentennummer
• Mail het bewijs van betaling naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Indien alles in orde is zal de betaling geboekt worden bij de afdeling Finance waarna ze akkoord geven aan Student Affairs om de herinschrijving in te voeren in het systeem. Persoonlijk langs gaan bij de afdeling Finance om nogmaals het bewijs van betaling te overhandigen is in dit geval niet nodig.

Indien er nog vragen zijn over het financiele aspect, kunt u gerust contact nemen met de afdeling Finance hierover. Ze zijn bereikbaar via: 744-2211 of 744-2208.

Indien u vragen heeft over de herinschrijving dan kunt u contact nemen met Student Affairs via: 744-2144 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

In de maand juli en augustus zal zowel de afdeling Finance als de Student Affairs aangepaste openingstijden hanteren. Deze zijn: maandag t/m vrijdag van 8:00 – 15:30 (non stop).

Herinschrijfformulier
Studentenstatuut

Gedragscode

LET OP: De Financiele Afhandelings Formulieren moeten eerst worden gedownload op je computer en NIET in de browser worden ingevuld. Right click op de formulier en kies ‘Save target as’ om te downloaden. Zorg ervoor dat je pdf reader op je computer hebt, indien je dit niet hebt kan je dit via https://get.adobe.com/reader/ downloaden.
Financieel afhandelingsformulier Bachelor
Financieel afhandelingsformulier Master
Financieel afhandelingsformulier Anders