Welcome to the School of Law / Welkom bij de Rechtenfaculteit

[scroll naar beneden voor de Nederlandse versie]

 

Welcome to the UoC School of Law

Law influences many aspects of daily life. There are countless career options for the legal professional. In order to practice law as an attorney, a judge or in any other legal profession in Curaçao one must have command of Antillean law. Graduates of the UoC School of Law are not restricted to the standard legal professions however. Many corporations and organization have a need for legal professionals. The degree programs at the UoC School of Law stimulate a broad societal interest, an analytical capacity and a feeling for language among others. After graduation, graduates are in high demand with employers.

 

The UoC teaches law in general, with a focus on Antillean law. Antillean law has many similarities with Dutch law but also many differences. In the various courses a lot of attention is paid to differences and similarities with the Dutch and Aruban legal systems in particular, but also to the legal systems of other countries and international organizations. There is a wide range of cooperation agreements between the School of Law of the UoC and universities abroad. Courses are taught not only by faculty members of the UoC, but also by visiting professors from various other universities. Every year the faculty hosts an international Winter Course in cooperation with various American and European law schools.

 

The School of Law was founded in 1970 and became part of UoC in 1979. In 2003-2004 the curriculum was restyled to fit into the Bachelor / Master structure, in order to facilitate international recognition of degrees and stimulate exchange. Today the School of Law has grown into a competitive law school which offers a wide range of opportunities to its students.

 

The Bachelor program is a three-year full-time program intended to qualify the student to work with issues in both the private and public sector. The Bachelor degree qualifies the student for admission to the Master program. The Master program is a one-year full-time program in which the student has the opportunity to specialize in a chosen area.

 

Candidates meeting the admission requirements can register using a registration form which is available at the Student Services Center of the UoC. Candidates who have reached the age of twenty-three and do not meet the admission requirements can be admitted by the Minister of Education after having demonstrated through an admission exam (colloquium doctum) to have sufficient general knowledge and aptitude for the program.

 

Welkom bij de rechtenfaculteit van de UoC

 

Het recht is overal in onze maatschappij te vinden. Het kan gaan om een koopovereenkomst voor de koop van een auto of een huis, een arbeidsgeschil, het aanvragen van een vergunning bij de overheid, of een boete voor een verkeersovertreding of de vervolging en bestraffing van ernstige misdrijven. Naast de klassieke juridische beroepen advocaat, officier van justitie of rechter, zijn er talloze beroepsmogelijkheden die een juridische achtergrond vereisen. Elk bedrijf, elke overheidsinstantie en elke organisatie krijgt te maken met het recht en heeft dus behoefte aan mensen met juridische kennis. Dit maakt het recht de ideale studie voor degene die een studie zoekt met diversiteit en veel carrièremogelijkheden.

 

Een student leert tijdens zijn studie onder andere analytisch naar vraagstukken te kijken en doet een brede kennis op van procedures, en verkrijgt inzicht in maatschappelijke verhoudingen. Verder is een goede taalbeheersing voor iedere jurist van belang. Deze eigenschappen zijn aantrekkelijk voor vele typen werkgever. Een afgestudeerd rechtenstudent van de UoC is dus zeker wel opgeleid voor maar niet gebonden aan de “standaard” juridische beroepen.

 

Aan de UoC wordt binnen het curriculum ruim aandacht besteed aan Antilliaans recht. Het Antilliaans recht heeft veel overeenkomsten met de Nederlandse en Arubaanse rechtssystemen maar er zijn ook significante verschillen. Hier wordt veel aandacht aan besteed tijdens de studie. Daarnaast komen de rechtssystemen van andere landen tijdens de studie aan bod. Aan de student wordt op die manier een rechtsvergelijkend perspectief geboden, hetgeen de student internationaal gezien breder inzetbaar maakt. Het onderwijs aan de rechtenfaculteit van de UoC wordt niet alleen verzorgd door de vaste staf, maar ook door lokale gastdocenten die mede vanuit hun praktijkervaring doceren, en door een groot aantal docenten uit het buitenland.

 

Het hogere juridische onderwijs op de voormalige Nederlandse Antillen werd in de jaren 1969 tot 1979 door de “Rechtshogeschool der Nederlands Antillen” verzorgd, sinds 1979 door de UoC.

 

Vanaf het studiejaar 2003-2004 werkt de faculteit met de Bachelor-Master structuur. Om studenten te stimuleren hun horizon te verbreden heeft de faculteit samenwerkingsverbanden met diverse buitenlandse universiteiten. Daarnaast kunnen studenten ook geselecteerde vakken volgen bij andere faculteiten van de UoC. Elk jaar wordt op Curaçao op de UoC een internationale Winter Course verzorgd in samenwerking met diverse Amerikaanse en Europese universiteiten.

 

Een rechtenstudie aan de UoC duurt in principe vier jaar, drie jaar voor de Bachelor en een jaar voor de Master. Tijdens de Bachelor fase worden studenten algemeen opgeleid. Na afronding van de Bachelor fase zijn zij in staat problemen van diverse aard, in zowel de publieke als de private sector, op te lossen. De Master fase dient tot verdieping en verdere specialisatie. De UoC kent op dit moment een Master fase met drie afstudeerrichtingen: publiekrecht, privaatrecht en gemengd.

 

Voor degenen die aan de toelatingseisen voldoen vindt toelating tot de opleiding plaats door middel van het invullen van een inschrijfformulier bij het Student Services Center (SSC) van de UoC. Degene die niet aan de toelatingseisen voldoet en 23 jaar of ouder is kan aan een toelatingsexamen (Colloquium Doctum) meedoen. Bij een voldoende resultaat behaald bij dit examen kan toelating plaats vinden via een voordracht aan de minister van onderwijs, die toegang verleent. Verdere informatie over toelatingseisen en het toelatingsexamen Colloquium Doctum is bij de office manager van de rechtenfaculteit te verkrijgen.

 

______________________________________________
 

Please note that - even though this website is in English - the language spoken and taught at the School of Law is Dutch.

Ook al is deze website in het Engels: voor de opleiding recht aan de UoC is Nederlands de voertaal. Enkele vakken worden in het Engels gegeven waarbij Engelstalige boeken worden gebruikt, maar het grootste deel van de studie en het studiemateriaal (bijv. de wetboeken) is in het Nederlands.