Faculty Council / Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De decaan en diens plaatsvervanger hebben daarin formeel geen zitting; wel vergadert de faculteitsraad naar wederzijdse behoefte regelmatig met de decaan. De decaan heeft daarin formeel geen zitting, maar wordt waar nodig door de faculteitsraad uitgenodigd ter vergadering aanwezig te zijn. De faculteitsraad kan gevraagd maar ook ongevraagd adviezen uitbrengen aan de decaan. De zetels in de faculteitsraad zijn voor zover mogelijk 2/3 bestemd voor leden van de wetenschappelijke staf; verder hebben daarin de beide leden van de ondersteunende staf (program manager en office manager) zitting en tenminste twee studenten. Het streven is om een studentenvertegenwoordiger per fase, Bachelor 1, Bachelor 2/3, en Master, in de faculteitsraad te hebben. Lokale en internationale gastdocenten worden standaard uitgenodigd om aan de vergaderingen deel te nemen. De bevoegdheden van de faculteitsraad zijn geregeld in de LUOC en in het Faculteitsreglement. Hiermede is het ‘overige personeel’ in de faculteitsraad vertegenwoordigd.

 

Contact:

Voorzitter per 19 februari 2016:
Mw. mr. P. (Pascale) Dingemanse 
Tel.: 744-2138
E-mail: p.dingemanse@uoc.cw

 

Studentenvertegenwoordigers voor het studiejaar 2013/2014:

B1: Kelly Fereira
B2/3: Emma Creutzberg
Master: Almira Keli

Contact via de office manager: j.kwidama@uoc.cw

______________________________________________

Please note that - even though this website is in English - the language spoken and taught at the School of Law is Dutch.

Ook al is deze website in het Engels: voor de opleiding recht aan de UoC is Nederlands de voertaal. Enkele vakken worden in het Engels gegeven waarbij Engelstalige boeken worden gebruikt, maar het grootste deel van de studie en het studiemateriaal (bijv. de wetboeken) is in het Nederlands.