Examination Board / Examencommissie

De examencommissie bestaat uit de vaste docenten van de faculteit. De program manager treedt op als secretaris. Studenten kunnen hun verzoeken naar de secretaris sturen of bij de office manager indienen. De commissie is onder meer belast met het borgen van de kwaliteit van de opleiding. In dat kader draagt de commissie zorg voor de aanwijzing van examinatoren, borging van de kwaliteit van de colleges, tentamens en examens. De commissie speelt voorts een doorslaggevende rol bij de toelating tot de opleiding en bij het verlenen van vrijstellingen. De examencommissie fungeert ook als klachtencommissie voor klachten over de opleiding. Correspondentie voor de examencommissie kan bij het secretariaat afgegeven worden.

Alle verzoeken gericht aan de examencommissie dienen te zijn voorzien van de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, email en progressnummer (voor reeds ingeschreven studenten).

 

Voorzitter:

mw. mr. J. (Joyce) Lovert
Straf(proces)recht
Tel. 744-2134
E-mail: j.lovert@uoc.cw

Secretaris:

Mw. Anastacia Illidge
Tel. 744-2139
E-mail: a.illidge@uoc.cw

______________________________________________

Please note that - even though this website is in English - the language spoken and taught at the School of Law is Dutch.

Ook al is deze website in het Engels: voor de opleiding recht aan de UoC is Nederlands de voertaal. Enkele vakken worden in het Engels gegeven waarbij Engelstalige boeken worden gebruikt, maar het grootste deel van de studie en het studiemateriaal (bijv. de wetboeken) is in het Nederlands.