en

Werk Informatie

Werk Informatie
Step 5 of 5
Werk Informatie
Studentenstatuut accorderen

Voor betaling van de college- en inschrijfgelden verwijzen wij u door naar het formulier ten behoeve van de financiële afhandeling van de (her)inschrijving. Dit formulier dient door alle studenten te worden ingevuld. Dit kan online, maar dient ook in hardcopy te worden afgegeven aan de afdeling finance vóór 31 augustus 2018 teneinde de (her)inschrijving af te ronden en een collegekaart te ontvangen.

Bestemd voor student affairs

Formulier Verwerkt in ProgRESS

Certificaatonderwijs

Subscribe to our mailing list