Ontwikkeling, Historische Architectuur en Stedenbouw van Curaçao en het Caribisch gebiedInleiding Monumentenzorg en RestauratieInternationale monumentenzorg, financiering, beheer en onderzoek
  Historisch Willemstad staat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dit
betekent dat de monumenten van Curaçao door de internationale samenleving belangrijk genoeg worden gevonden om geconserveerd te worden voor het nageslacht.
Op Curaçao wordt er vanaf 1990 op structurele wijze gewerkt aan het behoud van historische gebouwen. In veel delen van Willemstad is al een groot aantal panden gerestaureerd. .
Ten behoeve van de verbreding van het draagvlak voor het behoud van het gebouwde erfgoed hebben de Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC), de Universiteit van Curaçao (UoC) en het Monumentenbureau (afdeling van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting) in april 2005 de krachten gebundeld om te werken aan educatie op het gebied van monumentenzorg op HBO-niveau. Gedegen educatie op dit terrein is van belang voor het behoud en het vergroten van kennis en bewustwording. In dit kader wordt op de afdeling Bouwkunde van de UoC de cursus “Educatie in Erfgoed” aangeboden, vanaf januari 2006.