Ontwikkeling, Historische Architectuur en Stedenbouw van Curagao en het Caribische gebiedInleiding Monumentenzorg en RestauratieInternationale monumentenzorg, financiering, beheer en onderzoek
 
 

Inschrijven voor deel I is mogelijk vanaf 20 maart 2017. Aangezien er slechts een beperkte deelname geldt, is het zaak u tijdig in te schrijven. U bent van inschrijving verzekerd als u het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld, voorzien van uw handtekening en digitaal heeft toegestuurd naar t.vanaerde@uoc.cw t.a.v. mevrouw Tamara van Aerde, o.v.v. Inschrijving Cursus Educatie in Erfgoed deel I, 2017. Bij het indienen van uw inschrijfformulier dient u tevens het cursusgeld te voldoen. Betalingen kunnen enkel geschieden door middel van overboeking, op de volgende rekening:

- MCB 17799508

Na bovengenoemde handelingen krijgt u een bewijs van inschrijving waardoor u verzekerd bent van deelname.

> Download Inschrijfformulier Deel I

De overboeking dient ten name van de Universiteit van Curacao te zijn, onder vermelding van "Cursus Educatie in Erfgoed deel I, 2017".