LOFO CURAÇAO EN BONAIRE

AF_Banner1

Korte schets van de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs binnen de UoC

Basiskenmerken

De lerarenopleiding Funderend Onderwijs leidt op tot leerkracht (startbekwaam) voor het Funderend Onderwijs (FO) voor  zowel cyclus 1 (4 tot 8 jarigen) als ook voor cyclus 2 (8 tot 12 jarigen), conform de geldende Antilliaanse regel- en wetgeving. De staatkundige veranderingen na 10 oktober hebben in die regel- en wetgeving voor Curaçao geen veranderingen gebracht. Voor Bonaire is de Nederlandse onderwijsregel- en wetgeving grotendeels integraal overgenomen.

Dat neemt niet weg dat ook op Bonaire de startbekwame leraar Funderend Onderwijs, moeiteloos als docent binnen het Bonaireaanse primair onderwijs kan en zal functioneren. 

De student die als competente leerkracht afstudeert aan de lerarenopleiding Funderend Onderwijs is gedurende de uitoefening van zijn beroep in staat om de verschillende toebedeelde rollen van een moderne leerkracht te vervullen: pedagoog, didacticus, begeleider en organisator in verscheidene beroepssituaties.

Deze hbo-bacheloropleiding, die opleidt tot Bachelor of Foundation Based Education, is een voltijdopleiding van vier jaar.
Bij hoge uitzondering kan de student een traject op maat volgen.

 

Het programma van de LOFO is gespreid over drie fasen:

·       Propedeutische fase van 60 ec’s, die opleidt tot opleidingsbekwaamheid;

·       Hoofdfase van 120 ec’s, die opleidt tot werkplekbekwaamheid;

·       Afstudeerfase van 60 ec’s, die opleidt tot startbekwaamheid.

In de propedeutische fase (of oriëntatiefase) wordt de nadruk gelegd op het verwerven van (basis)kennis en het aanleren van (beroeps)vaardigheden die als voorwaarde dienen voor de praktijkstage en verdere ontwikkeling van competenties. Aan het eind van het propedeutisch jaar dient de student opleidingsbekwaam te zijn, wat onder andere inhoudt dat hij de juiste beroepshouding en persoonlijke kwaliteiten heeft ontwikkeld die als basis dienen voor verdere ontwikkeling binnen de opleiding.

In de hoofdfase ontwikkelen de studenten zich tot het niveau van werkplekbekwaam. Dat wil zeggen dat de student onder begeleiding in staat is, onderwijs te verzorgen.

In de afstudeerfase bereiken de studenten het niveau van startbekwaam en zijn zij in staat om zelfstandig het beroep uit te oefenen.

Het programma van de LOFO is ondergebracht in vier leerlijnen: de Integrale leerlijn of I-lijn; de Conceptuele- en vaardigheden leerlijn of CV-lijn; de Werkervaringsreflectie leerlijn of WER-lijn en de Studieloopbaanbegeleidingslijn of SLB-lijn.

Per augustus 2011 is er een curriculum geïntroduceerd, waarbij de ABV-vakken zichtbaarder zijn geworden.

In het curriculum van de LOFO wordt gedurende de hele opleiding aandacht geschonken aan onderzoeksvaardigheden. Daarbij zijn onderwijseenheden met elementen als planningsvaardigheden, ICT-vaardigheden ondersteunend.

 

Actuele beroepspraktijk
Het doel van de opleiding is om startbekwame leraren af te leveren, die al enige ervaring hebben opgedaan in de praktijk en die professioneel en methodisch verantwoord kunnen handelen. Praktijkv­orming en de ontwikkeling van een professionele houding nemen een centrale plaats in het curriculum in. De interactie tussen de LOFO en de beroepspraktijk is dan ook groot. De vaste staf van de LOFO heeft intensief contact met de beroepspraktijk.